Själv-Breema

Som namnet antyder är Själv-Breema rörelser som var och en gör själv.

Self-Breema 4Rörelserna är behagliga och naturliga. Det finns både långsamma och snabba rörelser ofta är de rytmiska och flödande men också med stilla positioner. Många av rörelserna har inslag som liknar självmassage där man stryker, lutar in, klappar eller sträcker ut kroppen på ett mjukt sätt. En mycket viktig del är att vara närvarande i sin kropp och i varje litet moment av övningen. Själv-Breema blir på så sätt även en form av mindfullness övning. Ett stöd för att hitta sin närvaro i stunden är också Breemas nio principer för harmoni. Läs mer om Breemas filosofi och principerna under Breema avsnittet.

Det finns ett stort antal olika rörelser, både stående, sittande och liggande rörelser. Oftast håller man till på en mjuk matta på golvet men en del av övningarna går också bra att göra sittande på en stol. Rörelserna kan anpassas efter var och ens förutsättningar. Det är viktigt att vara uppmärksam på, och att hitta, sin egen bekvämlighet.
Närvaron och acceptansen i Själv-Breema skapar en speciell atmosfär. En atmosfär som hjälper oss att släppa stress och invanda tankemönster och ger möjlighet till återhämtning och energipåfyllning. Det är samtidigt en metod för att fördjupa sin kontakt till sig själv och till livet.

Rörelserna syftar till att skapa harmoni och balans men är på samma gång ett bra sätt att bli avspänd och öka kroppens flexibilitet och rörlighet.

När jag gör Själv-Breema så vet jag att min kropp andas och att den har tyngd. Det är det enda som jag behöver tänka på. När andra störande tankar dyker upp är det vad jag hela tiden kommer tillbaks till, att kroppen andas och har tyngd.
Info om Själv-Breema och Breema finns också på breema.nu

Sommar blommorSelf-Breema 5

Mina kurser

Själv-Breema utomhus i Sundbyberg

• Lördag den 4 maj
• Lördag den 1 juni

Plats: Vårvägen 21, Sundbybergs koloniträdgårdsförening (adress på GPS Oskarsvägen 38, Sundbyberg)
kostnad: 120 kr / tillfälle, inklusive fika

Vi låter behagliga rörelser hjälpa oss att landa i kroppen och i nuet. Rörelserna är naturliga och livgivande. De kan vara snabba och rytmiska eller med stilla positioner. Övningarna och det sätt som vi använder kroppen på har sin grund i Breemas nio principer för harmoni. Med hjälp av rörelserna och principerna får vi stöd att hitta vår inre styrka samt uppnå balans och harmoni. Ett tillstånd som öppnar upp för möjligheten att vara i sann kontakt både med dig själv och med andra människor. Ta själv med det du vill sitta på! t ex yogamatta/liggunderlag och kudde. jag kommer att leda passet ihop med Rigmor Olivegård Landén.

Vi avslutar med gemensamt fika då det också blir tid för samtal och frågor.

Anmäl dig till: Anna 073-953 98 80 merchi@live.se

Själv-Breema kurs på onsdagar våren 2024

Kl 14.00 – 15.00 på Västra vägen i Solna. För medlemmar i reumatikerföreningen. I den här gruppen gör vi rörelserna sittande på stol och stående. Vi startar igen den 17 januari. Det finns plats för nya deltagare. Kom gärna och prova på! (För info kontakta reumatikerföreningen i Sona/ Sundbyberg, Lotta 070-319 76 07).

Ifall ni är en grupp eller arbetsplats som är intresserade av en kurs så ordnar jag gärna något för er!