Breema

Breema kallas för konsten att vara närvarande. Att vara i nuet är grunden. En viktig del att sträva mot är att få sinnet, känslorna och kroppen att arbeta tillsammans i harmonin. Breema är egentligen inte en behandling i vanlig mening. Under en Breema behandling (eller kalla det hellre session) ges möjlighet för både utövaren och mottagaren att komma i kontakt med sitt eget varande – att uppleva sig själv och livet.

Breema på mässan2 r

Breema på Harmoni Expo

Behandlingen utförs på ett mjukt underlag på golvet och du behåller alla kläder.
Breema skapar en lugn och närande atmosfär genom att utövaren strävar efter att vara fullt närvarande i varje litet moment av behandlingen. I Breema ställer vi aldrig någon diagnos. Istället för att fokusera på sjukdom och obalans läggs stor vikt vid icke dömande och acceptans, vilket också starkt bidrar till Breemas speciella atmosfär.

Olika moment som brukar ingå är att: stryka, vagga, sträcka ut, klappa och hålla. I beröringen finns alltid en balans  – den är både stadig och varsam. En behandling anpassas individuellt utifrån var och ens förutsättningar så att mottagaren kan vila tryggt och bekvämt.

Att ta emot Breema ger en djupgående avspänning, på samma gång kan det vara energigivande. Förutom muskelavslappning ger Breema en rad positiva effekter: ökad blodcirkulation, emotionell och mental balans, påverkan på lymfsystemet, smärtlindring och ökad rörlighet. Breeman skapar en djup mottaglighet och stödjer kroppen i att utveckla sin egen läkande kraft. Den motverkar stress och bistår oss även i att få självinsikt och hjälp att släppa invanda mönster och föreställningar.

Jag ger Breema behandlingar i Solna. En behandling kostar 500:- för 50 min.

Mer info om Breema finns på breema.nu

Breema utövas på många håll i världen. I Europa finns utövare i ett flertal länder och det hålls årligen olika Breema kurser, framförallt i Tyskland och Österrike. Kurser finns också i USA där huvudcentret för Breema ligger i Oakland i Kalifornien, se www.breema.com

Mina Kurser

Breema på yogansa nov 2018 rLördagar på Söder kl 15.00 – 17.00
Datum: 6 april och 4 maj
Lokal: Bliss Café, Östgötagatan 77, nära T-Skanstull.

Ett bra tillfälle att prova på för dig som är nyfiken på Breema och samtidigt ett tillfälle att få utöva Breema och hålla kunskapen och vid liv för er som varit med tidigare. Vi kommer att göra både Breema sekvenser /behandlingar, Själv-Breema rörelser och meditation. Vi pratar också om filosofin och principerna. Rigmor Olivegård Landén är med och hjälper till med Själv-Breema.

Anmälan i förväg till Anna 073-953 98 80, merchi@live.se
Kostnad 200 kr/gång (de två tillfällena är fristående)

BREEMA mars 1Breema mars 2

Breeema Workshop i Stockholm 15 och 16 mars

Introduktionskväll fredag den 15 mars
Lokal: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B
Pris: 150 kr. Boka-tidigt pris 125 (Vid betalning senast 1 mars)
Det kommer också att finnas möjlighet att ta emot en kort prova-på behandling efter introduktionen (20.30-21.30)

Workshop lördag den 16 mars
Tid: 9.15 -12.15 & 14.00 -17.00
Lokal: Yogansa, Pipersgatan 26. Nära T-Rådhuset

Pris: 750 kr. Boka-tidigt pris 675 kr (Vid betalning senast 1 mars)

Instruktörer: Birthe Kaarsholm, från Breema Centret i Oakland och Anna Holtenstam.

Denna introduktion och workshop är en invitation till att stifta bekantskap med de verktyg som Breema erbjuder oss och som vi kan använda vid alla tillfällen i livet för att bli mer närvarande och få förnyad livskraft. En underbar möjlighet för alla som är intresserade av att stärka öppenhet och helhet i sig själva och få en djupare kontakt med andra.
Du får tillfälle att prova både Själv-Breema övningar och enkla Breema partner övningar. Ingen tidigare erfarenhet av Breema behövs för att deltaga.

Info/anmälan: Anna 073-953 98 80.  Betalning: föreningen Body-Mind Connection bg 5302-2463.
Vi kommer också att hålla en liknande introduktion och Workshop i Malmö 22 och 23 mars på Yoga Roots.

Nio Principer för harmoni

Som Breemautövare har jag hjälp av Breemas nio principer för harmoni. Principerna är olika aspekter av närvaro och omfattar en djup förståelse av hur allt levande hör samman. De hjälper mig att komma till kroppen och att hitta närvaro i stunden. Att då och då påminna sig om principerna blir till stor nytta både i vardagen och under en Breeema behandling. Principerna är:

  • Body Comfortable – var bekväm i kroppen
  • No Extra – inget extra
  • Firmness and Gentleness – stadigt och varsamt
  • Full Participation – delta helt och fullt
  • Mutual Support – ömsesidigt stöd
  • No Judgement – inget dömande
  • Single Moment / Single Activity – en handling i varje ögonblick
  • No Hurry / No Pause – ingen brådska / ingen paus
  • No Force – ingen ansträngning

thumbnail_P1020392 r

 

Breema Oakland 2015 r