Breema

Breema kallas för konsten att vara närvarande. Att vara i nuet är grunden. En viktig del att sträva mot är att få sinnet, känslorna och kroppen att arbeta tillsammans i harmonin. Breema är egentligen inte en behandling i vanlig mening. Under en Breema behandling (eller kalla det hellre session) ges möjlighet för både utövaren och mottagaren att komma i kontakt med sitt eget varande – att uppleva sig själv och livet.

20200204_154655 rBehandlingen utförs på ett mjukt underlag på golvet och du behåller alla kläder.
Breema skapar en lugn och närande atmosfär genom att utövaren strävar efter att vara fullt närvarande i varje litet moment av behandlingen. I Breema ställer vi aldrig någon diagnos. Istället för att fokusera på sjukdom och obalans läggs fokus på livskraften och ett förhållningssätt som utgår fån icke dömande och acceptans, vilket också starkt bidrar till Breemas speciella atmosfär.

Olika moment som brukar ingå är att: stryka, vagga, sträcka ut, klappa och hålla. I beröringen finns alltid en balans  – den är både stadig och varsam. En behandling anpassas individuellt utifrån var och ens förutsättningar så att mottagaren kan vila tryggt och bekvämt.

Att ta emot Breema ger en djupgående avspänning, på samma gång kan det vara energigivande. Förutom muskelavslappning ger Breema en rad positiva effekter: ökad blodcirkulation, emotionell och mental balans, påverkan på lymfsystemet, smärtlindring och ökad rörlighet. Breeman skapar en djup mottaglighet och stödjer kroppen i att utveckla sin egen läkande kraft. Den motverkar stress och bistår oss även i att få självinsikt och hjälp att släppa invanda mönster och föreställningar.

Jag ger Breema behandlingar i Solna. En behandling kostar 500:- för 50 min.

Mer info om Breema finns på breema.nu

Breema utövas på många håll i världen. I Europa finns utövare i ett flertal länder och det hålls årligen olika Breema workshops, framförallt i Tyskland, Österrike och Spanien. Kurser finns också i USA där huvudcentret för Breema ligger i Oakland i Kalifornien, se www.breema.com

Mina Kurser
IMG_0017

 

thumbnail_Sweden Liljero MayJune Final (152 × 214 mm)

Breema retreat på Liljero  26 – 28 maj

Plats: Liljero Retreat, Högsbo 123 i Tärnsjö, Uppsala län liljeroretreat.se
Tid: fredag 26 maj kl 16.00 – söndag 28 maj kl 16.00

Kostnad: 2 800 kr inklusive vegetarisk mat, gluten och laktosfri,  samt boende
Boka-tidigt pris: 2 500 kr, vid betalning senast 28 april
Lördagens klasser, enbart: 1 100 kr (inklusive lunch och middag)

Passa på att få utöva Breema i en härlig och inspirerande miljö med naturen runt knuten och samvaro med lika sinnade. Vi möts i ömsesidigt stöd för att finna inre stillhet och balans samt få möjlighet att öppna upp för en sann kontakt med oss själva och livet.

Jag kommer att leda retreaten ihop med Birthe Kaarsholm ifrån Breema Centret.
Det går bra att ta sig till Uppsala med tåg och sedan buss 844 till Harbo där vi kan hämta med bil. Det kommer också att finnas möjlighet till samåkning med bil.

Anmälan och info: Anna Holtenstam merchi@live.se 073-953 98 80

0395_MarkKitaoka

Breema workshop i Höör söndag 18 juni

Plats: Nyrups Danslada i Höör
Tid: kl 10.00 – 17.30
Pris: 700 kr 

Under dagen kommer vi att göra enkla bodywork sekvenser och Själv-Breema rörelser för att öva oss i konsten att vara i närvarande samt att ge och ta emot med acceptans och ömsesidigt stöd.  Vi arbetar med kroppen som ingång till helhet, enkelhet och närvaro. När kropp, känsla och tanke är i harmoni kan vi höja vårt medvetande och nå både djup avspänning och självkännedom.
Instruktörer: Jag kommer att leda workshopen ihop med Birthe Kaarsholm ifrån Breema Centret.

Facebook sida för Nyrups Danslada  •  https://www.facebook.com/events/118689101163860

Breema Workshop i Stockholm 1 – 3 september

Passa på att boka in den här helgen! Instruktör blir bl a Jon Schreiber som leder Breema Centret i Oakland. Han undervisar i USA och Europa och har också skrivit många böcker om Breema. Jon kommer att undervisa ihop med Birthe Kaarsholm (från Breema Centret), Ulf Brätigam och jag själv.

Nio Principer för harmoni

Som Breemautövare har jag hjälp av Breemas nio principer för harmoni. Principerna är olika aspekter av närvaro och omfattar en djup förståelse av hur allt levande hör samman. De hjälper mig att komma till kroppen och att hitta närvaro i stunden. Att då och då påminna sig om principerna blir till stor nytta både i vardagen och under en Breeema behandling. Principerna är:

  • Body Comfortable – var bekväm i kroppen
  • No Extra – inget extra
  • Firmness and Gentleness – stadigt och varsamt
  • Full Participation – delta helt och fullt
  • Mutual Support – ömsesidigt stöd
  • No Judgement – inget dömande
  • Single Moment / Single Activity – en handling i varje ögonblick
  • No Hurry / No Pause – ingen brådska / ingen paus
  • No Force – ingen ansträngning, inget tvång

thumbnail_P1020392 r

 

Breema Oakland 2015 r

Prova på behandlingar på Harmoni Expo

Tack alla ni som besökte vår Breema monter på vårens Harmoni expo! Det blev många fina möten.

20230324_173520 rVideoCapture_20230327-122221 rVi återkommer på Höstens mässa 28-29 oktober.