Breema

Breema kallas för konsten att vara närvarande. Att vara i nuet är grunden. En viktig del att sträva mot är att få sinnet, känslorna och kroppen att arbeta tillsammans i harmonin. Breema är egentligen inte en behandling i vanlig mening. Under en Breema behandling (eller kalla det hellre session) ges möjlighet för både utövaren och mottagaren att komma i kontakt med sitt eget varande – att uppleva sig själv och livet.

Breema på mässan2 r

Breema på Harmoni Expo

Behandlingen utförs på ett mjukt underlag på golvet och du behåller alla kläder.
Breema skapar en lugn och närande atmosfär genom att utövaren strävar efter att vara fullt närvarande i varje litet moment av behandlingen. I Breema ställer vi aldrig någon diagnos. Istället för att fokusera på sjukdom och obalans läggs stor vikt vid icke dömande och acceptans, vilket också starkt bidrar till Breemas speciella atmosfär.

Olika moment som brukar ingå är att: stryka, vagga, sträcka ut, klappa och hålla. I beröringen finns alltid en balans  – den är både stadig och varsam. En behandling anpassas individuellt utifrån var och ens förutsättningar så att mottagaren kan vila tryggt och bekvämt.

Att ta emot Breema ger en djupgående avspänning, på samma gång kan det vara energigivande. Förutom muskelavslappning ger Breema en rad positiva effekter: ökad blodcirkulation, emotionell och mental balans, påverkan på lymfsystemet, smärtlindring och ökad rörlighet. Breeman skapar en djup mottaglighet och stödjer kroppen i att utveckla sin egen läkande kraft. Den motverkar stress och bistår oss även i att få självinsikt och hjälp att släppa invanda mönster och föreställningar.

Jag ger Breema behandlingar i Solna. En behandling kostar 500:- för 50 min.

Mer info om Breema finns på breema.nu

Breema utövas på många håll i världen. I Europa finns utövare i ett flertal länder och det hålls årligen olika Breema kurser, framförallt i Tyskland och Österrike. Kurser finns också i USA där huvudcentret för Breema ligger i Oakland i Kalifornien, se www.breema.com

Prova på Behandlingar

27 – 28 oktober på  Harmoni Expo i Solnahallen. Vi kommer att erbjuda 15 minuters Breema behandlingar för 100 kr. Kom också gärna förbi för att prata och få information om Breema och de kurser som finns. Passa på att köpa presentkort till förmånligt mässpris!  Vi står på plats 7 A i C-hallen. (OBS! ny plats)

Mina Kurser

Lördagar på Söder kl 15.00 – 17.00
Datum: 22/9, 20/10 och 8/12
Lokal: Bliss Café, Östgötagatan 77, nära T-Skanstull.

Ett bra tillfälle att prova på för dig som är nyfiken på Breema och samtidigt ett tillfälle att få utöva Breema och hålla kunskapen och vid liv för er som varit med tidigare. Vi kommer att göra både Breema sekvenser /behandlingar, Själv-Breema rörelser och meditation. Vi pratar också om filosofin och principerna. Rigmor Olivegård Landén är med och hjälper till med Själv-Breema.

Anmälan i förväg till Anna 073-953 98 80, merchi@live.se
Kostnad 150 kr/tillfälle

Breeema Workshop i Stockholm 23 – 24 november

Med Jon Schreiber, chef för Breema Centret i Oakland, Alexis Mulhauser, Ulf Bräutigam och Anna Holtenstam
Lokal: Yogansa, Pipersgatan 26. Nära T-Rådhuset

Workshop nov 2018

Passa på att inspireras av Breemas nio principer för harmoni och dess universella livsfilosofi. Jon Schreiber har  skrivit många böcker om Breema och filosofin. Den här kursen blir en fin möjlighet att höra honom live och att också på samma gång få dina egna upplevelser och konkreta verktyg för att föra in mer närvaro och medvetenhet i ditt dagliga liv.

Introduktion fredag den 23 november kl 18.45 – 20.45
Pris: 150 kr  (125 kr vid betalning senast den 9 november)

Workshop lördag den 24 november kl 9.15 -12.15 & 14.00 -17.00
Pris: 750 kr (700 kr vid betalning senast den 9 november)
Halv dag 400 kr.

Betalning: föreningen Body-Mind Connection bg 5302-2463. Info/anmälan: Anna 073-953 98 80
Workshop nov 2018 sid 2

Nio Principer för harmoni

1673_SibilaSavage_web

Foto: Sibila Savage

Som Breemautövare har jag hjälp av Breemas nio principer för harmoni. Principerna är olika aspekter av närvaro och omfattar en djup förståelse av hur allt levande hör samman. De hjälper mig att komma till kroppen och att hitta närvaro i stunden. Att då och då påminna sig om principerna blir till stor nytta både i vardagen och under en Breeema behandling. Principerna är:

  • Body Comfortable – var bekväm i kroppen
  • No Extra – inget extra
  • Firmness and Gentleness – stadigt och varsamt
  • Full Participation – delta helt och fullt
  • Mutual Support – ömsesidigt stöd
  • No Judgement – inget dömande
  • Single Moment / Single Activity – en handling i varje ögonblick
  • No Hurry / No Pause – ingen brådska / ingen paus
  • No Force – ingen ansträngning

thumbnail_P1020392 r

 

Breema Oakland 2015 r