Breema

Breema kallas för konsten att vara närvarande. Att vara i nuet är grunden. En viktig del att sträva mot är att få sinnet, känslorna och kroppen att arbeta tillsammans i harmonin. Breema är egentligen inte en behandling i vanlig mening. Under en Breema behandling (eller kalla det hellre session) ges möjlighet för både utövaren och mottagaren att komma i kontakt med sitt eget varande – att uppleva sig själv och livet.

Breema på mässan2 r

Breema på Harmoni Expo

Behandlingen utförs på ett mjukt underlag på golvet och du behåller alla kläder.
Breema skapar en lugn och närande atmosfär genom att utövaren strävar efter att vara fullt närvarande i varje litet moment av behandlingen. I Breema ställer vi aldrig någon diagnos. Istället för att fokusera på sjukdom och obalans läggs stor vikt vid icke dömande och acceptans, vilket också starkt bidrar till Breemas speciella atmosfär.

Olika moment som brukar ingå är att: stryka, vagga, sträcka ut, klappa och hålla. I beröringen finns alltid en balans  – den är både stadig och varsam. En behandling anpassas individuellt utifrån var och ens förutsättningar så att mottagaren kan vila tryggt och bekvämt.

Att ta emot Breema ger en djupgående avspänning, på samma gång kan det vara energigivande. Förutom muskelavslappning ger Breema en rad positiva effekter: ökad blodcirkulation, emotionell och mental balans, påverkan på lymfsystemet, smärtlindring och ökad rörlighet. Breeman skapar en djup mottaglighet och stödjer kroppen i att utveckla sin egen läkande kraft. Den motverkar stress och bistår oss även i att få självinsikt och hjälp att släppa invanda mönster och föreställningar.

Jag ger Breema behandlingar i Solna. En behandling kostar 500:- för 50 min.

Mer info om Breema finns på breema.nu

Breema utövas på många håll i världen. I Europa finns utövare i ett flertal länder och det hålls årligen olika Breema kurser, framförallt i Tyskland och Österrike. Kurser finns också i USA där huvudcentret för Breema ligger i Oakland i Kalifornien, se www.breema.com

Mina Kurser

Breema på yogansa nov 2018 r

Breema kurs torsdag den 13 juni

Tid: kl 19.15 – 20.15
Kostnad: 220 kr
Lokal: Spånga Saltrum, Värsta Alle 7,  Spånga Centrum

Vi kommer att göra både Själv-Breema och Breema Bodywork och hålla till inne i det härliga Saltrummet. Det blir ett fint tillfälle att tillgodogöra sig både det lugn och den avkoppling som Breema ger och de positiva effekterna från saltrummet. Leds av Anna Holtenstam.

Anmälan till Spånga Saltrum: https://www.spangasaltrum.com/behandlingar

Breema i Malmö 2019, 4

Nio Principer för harmoni

Som Breemautövare har jag hjälp av Breemas nio principer för harmoni. Principerna är olika aspekter av närvaro och omfattar en djup förståelse av hur allt levande hör samman. De hjälper mig att komma till kroppen och att hitta närvaro i stunden. Att då och då påminna sig om principerna blir till stor nytta både i vardagen och under en Breeema behandling. Principerna är:

  • Body Comfortable – var bekväm i kroppen
  • No Extra – inget extra
  • Firmness and Gentleness – stadigt och varsamt
  • Full Participation – delta helt och fullt
  • Mutual Support – ömsesidigt stöd
  • No Judgement – inget dömande
  • Single Moment / Single Activity – en handling i varje ögonblick
  • No Hurry / No Pause – ingen brådska / ingen paus
  • No Force – ingen ansträngning

thumbnail_P1020392 r

 

Breema Oakland 2015 r