Breema

Breema kallas för konsten att vara närvarande. Att vara i nuet är grunden. En viktig del att sträva mot är att få sinnet, känslorna och kroppen att arbeta tillsammans i harmonin. Breema är egentligen inte en behandling i vanlig mening. Under en Breema behandling (eller kalla det hellre session) ges möjlighet för både utövaren och mottagaren att komma i kontakt med sitt eget varande – att uppleva sig själv och livet.

20200204_154655 rBehandlingen utförs på ett mjukt underlag på golvet och du behåller alla kläder.
Breema skapar en lugn och närande atmosfär genom att utövaren strävar efter att vara fullt närvarande i varje litet moment av behandlingen. I Breema ställer vi aldrig någon diagnos. Istället för att fokusera på sjukdom och obalans läggs fokus på livskraften och ett förhållningssätt som utgår fån icke dömande och acceptans, vilket också starkt bidrar till Breemas speciella atmosfär.

Olika moment som brukar ingå är att: stryka, vagga, sträcka ut, klappa och hålla. I beröringen finns alltid en balans  – den är både stadig och varsam. En behandling anpassas individuellt utifrån var och ens förutsättningar så att mottagaren kan vila tryggt och bekvämt.

Att ta emot Breema ger en djupgående avspänning, på samma gång kan det vara energigivande. Förutom muskelavslappning ger Breema en rad positiva effekter: ökad blodcirkulation, emotionell och mental balans, påverkan på lymfsystemet, smärtlindring och ökad rörlighet. Breeman skapar en djup mottaglighet och stödjer kroppen i att utveckla sin egen läkande kraft. Den motverkar stress och bistår oss även i att få självinsikt och hjälp att släppa invanda mönster och föreställningar.

Jag ger Breema behandlingar i Solna. En behandling kostar 600:- för 50 min.

Mer info om Breema finns på breema.nu

Breema utövas på många håll i världen. I Europa finns utövare i ett flertal länder och det hålls årligen olika Breema workshops, framförallt i Tyskland, Österrike och Spanien. Kurser finns också i USA där huvudcentret för Breema ligger i Oakland i Kalifornien, se www.breema.com

Prova på Behandlingar
Jag kommer att delta med Breema på Harmoni Expo, 6 – 7 april i Solnahallen (genom föreningen Body-Mind Connection). Vi står på plats 10 A i C-hallen och erbjuder 15 min behandlingar, för 150 kr. Välkommen att prova!

Mina Kurser

Breema kurs – Lördag 20 april

Tid: kl 13.00 – 16.00                  Kostnad: 350 kr
En eftermiddag då vi övar oss att både ge och ta emot Breema. Vi tar hjälp av principerna för att kunna mötas i ömsesidigt stöd och utan dömande. Att utöva Breema ger också en bra möjlighet att utforska vad det innebär att vara bekväm. Vi kommer även att göra Själv-Breema rörelser.
Adress: Kapellgatan 5 C i Solna
Anmälan till Anna 073-953 98 80 merchi@live.se

Breema övningsträffar – måndagar

Tid: kl 18.00 – 20.00                  Pris: 200 kr
Datum: 25/3, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5

Adress: Kapellgatan 5 C i Solna, T-Västra skogen

Vi träffas och övar ihop som en hjälp att hålla sekvenserna och vår upplevelse av Breema vid liv. Det blir repetition av Breema sekvenser ifrån tidigare workshops. Leds av Anna Holtenstam

Anmäl i förväg om du kommer: Anna 073-953 98 80, merchi@live.se

IMG_0017Breema introduktion torsdag 29 augusti

Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B
Sal: Mellanrummet

Tid: kl 18.30 – 20.30

kostnad: 300 kr

Under den här introduktionen kommer jag att visa några enkla Breema sekvenser /behandlingar som vi övar på tillsammans. Då blir det samtidigt tillfälle att bekanta sig med Breemas nio principer för harmoni. Principerna är ett stöd för att bli närvarande och bättre lära känna sig själv, både när vi utövar Breema och i det dagliga livet. Vi kommer även att göra Själv-Breema.

Anmälan till Anna 073-953 98 80 merchi@live.se

Breema Workshop i Stockholm 7 – 8 september

Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B
Sal: Mellanrummet

Tider:
Lördag 10.00 – 13.00 och 14.30 – 17.30
Söndag 09.30 – 12.30 och 14.00 – 17.00

Kostnad: 1 500 kr vid betalning senast 30 augusti (därefter 1 700 kr). Det går också bra att delta enstaka klasser för 450 kr/ klass

Nio Principer för harmoni

Som Breemautövare har jag hjälp av Breemas nio principer för harmoni. Principerna är olika aspekter av närvaro och omfattar en djup förståelse av hur allt levande hör samman. De hjälper mig att komma till kroppen och att hitta närvaro i stunden. Att då och då påminna sig om principerna blir till stor nytta både i vardagen och under en Breeema behandling. Principerna är:

  • Body Comfortable – var bekväm i kroppen
  • No Extra – inget extra
  • Firmness and Gentleness – stadigt och varsamt
  • Full Participation – delta helt och fullt
  • Mutual Support – ömsesidigt stöd
  • No Judgement – inget dömande
  • Single Moment / Single Activity – en handling i varje ögonblick
  • No Hurry / No Pause – ingen brådska / ingen paus
  • No Force – ingen ansträngning, inget tvång

thumbnail_P1020392 r

Breema Oakland 2015 r