Breema

Breema kallas för konsten att vara närvarande. Att vara i nuet är grunden. En viktig del att sträva mot är att få sinnet, känslorna och kroppen att arbeta tillsammans i harmonin. Breema är egentligen inte en behandling i vanlig mening. Under en Breema behandling (eller kalla det hellre session) ges möjlighet för både utövaren och mottagaren att komma i kontakt med sitt eget varande – att uppleva sig själv och livet.

20200204_154655 rBehandlingen utförs på ett mjukt underlag på golvet och du behåller alla kläder.
Breema skapar en lugn och närande atmosfär genom att utövaren strävar efter att vara fullt närvarande i varje litet moment av behandlingen. I Breema ställer vi aldrig någon diagnos. Istället för att fokusera på sjukdom och obalans läggs fokus på livskraften och ett förhållningssätt som utgår fån icke dömande och acceptans, vilket också starkt bidrar till Breemas speciella atmosfär.

Olika moment som brukar ingå är att: stryka, vagga, sträcka ut, klappa och hålla. I beröringen finns alltid en balans  – den är både stadig och varsam. En behandling anpassas individuellt utifrån var och ens förutsättningar så att mottagaren kan vila tryggt och bekvämt.

Att ta emot Breema ger en djupgående avspänning, på samma gång kan det vara energigivande. Förutom muskelavslappning ger Breema en rad positiva effekter: ökad blodcirkulation, emotionell och mental balans, påverkan på lymfsystemet, smärtlindring och ökad rörlighet. Breeman skapar en djup mottaglighet och stödjer kroppen i att utveckla sin egen läkande kraft. Den motverkar stress och bistår oss även i att få självinsikt och hjälp att släppa invanda mönster och föreställningar.

Jag ger Breema behandlingar i Solna. En behandling kostar 600:- för 50 min.

Mer info om Breema finns på breema.nu

Breema utövas på många håll i världen. I Europa finns utövare i ett flertal länder och det hålls årligen olika Breema workshops, framförallt i Tyskland, Österrike och Spanien. Kurser finns också i USA där huvudcentret för Breema ligger i Oakland i Kalifornien, se www.breema.com

Mina Kurser

Breema kurs – söndag 7 januari 2024

Come to the Body for Support
Tid: kl 13.00 – 16.00                  Pris: 350 kr
Adress: Kapellgatan 5 C i Solna, T-Västra skogen

Vi kommer framför allt att göra Breema bodywork men även Själv-Breema rörelser. Under övningarna kan vi ta hjälp av Breemas nio principer för harmoni och samtidigt få en praktisk förståelse av dem.
Kursens tema är ”Come to the Body for Support” – kom till kroppen för att få stöd – På vilka sätt kan vi ta hjälp av kroppen, under Breema övningarna och i vardagen, för att nå balans, harmoni och närvaro?

Låt Breema hjälpa dig att få en bra start på det nya året. Vi möter oss själva och andra med acceptans, enkelhet, rörelser, beröring och närvaro.

Anmäl dig till: Anna 073-953 98 80, merchi@live.se

Breema kurs – Lördag den 24 februari

Tid: kl 14.00 – 17.00                  Pris: 350 kr
Adress: Kapellgatan 5 C i Solna

Breema övningsträffar – måndagar

Tid: kl 18.00 – 20.00                  Pris: 200 kr
Datum: 8/1, 22/1, 29/1, 5/2 samt 26/2

Adress: Kapellgatan 5 C i Solna, T-Västra skogen

Vi träffas och övar ihop som en hjälp att hålla sekvenserna och vår upplevelse av Breema vid liv. Det blir repetition av Breema sekvenser ifrån tidigare workshops. Leds av Anna Holtenstam

Anmäl i förväg om du kommer: Anna 073-953 98 80, merchi@live.se

IMG_0017Breema Workshop i Stockholm 8–10 mars 2024

Passa på att redan nu boka in datumen! Då kommer Jon Schreiber och Birthe Kaarsholm, ifrån Breema Centret i Oakland, hit till Sverige igen och undervisar ihop med mig och Ulf Bräutigam.

Vi kommer att hålla till i en fin lokal nära T-Hornstull:
Inbalance Yoga Hornstull
Adress: Hornstulls Strand 9

Fredag kl 19.00 -21.00 Gratis introduktion!
Lördag och Söndag: kl 10.00 – 13.00 och 14.30 – 17.30
Pris: 1 700 kr för hela helgen eller 450 kr per klass
Boka-tidigt-pris: 1 500 vid betalning senast 25 februari

Anmäl dig till: Anna merchi@live.se 073-953 98 80

Nio Principer för harmoni

Som Breemautövare har jag hjälp av Breemas nio principer för harmoni. Principerna är olika aspekter av närvaro och omfattar en djup förståelse av hur allt levande hör samman. De hjälper mig att komma till kroppen och att hitta närvaro i stunden. Att då och då påminna sig om principerna blir till stor nytta både i vardagen och under en Breeema behandling. Principerna är:

  • Body Comfortable – var bekväm i kroppen
  • No Extra – inget extra
  • Firmness and Gentleness – stadigt och varsamt
  • Full Participation – delta helt och fullt
  • Mutual Support – ömsesidigt stöd
  • No Judgement – inget dömande
  • Single Moment / Single Activity – en handling i varje ögonblick
  • No Hurry / No Pause – ingen brådska / ingen paus
  • No Force – ingen ansträngning, inget tvång

thumbnail_P1020392 r

Breema Oakland 2015 r