Reconnective Healing

Det här är en ny form av healing, kraftfull och på en hög frekvens, en överföring av ljus och information snarare än en form av energihealing.

Den som ger behöver vara öppen för att ta emot/katalysera dessa ”energier” utan att försöka styra vad som ska helas. Jag kan alltså inte rikta healingen till ett speciellt problem eller sjukdom utan överlåter det åt processen. Det är någonting högre som styr. Något blir helat, kanske inte precis det som vi förväntar oss – jag styr inte vad och det är heller inte jag som helar. Jag är bara där och tar emot. Det är alltså inte säkert att just ett visst problem som man har blir helat utan kanske något annat påverkas istället. Det är inte alltid så att vi egentligen själva vet vad som är mest angeläget även om vi ofta tror det.

Den här healingen känns för mig väldigt lekfull och befriande. Ju mer jag kan ställa mitt ego åt sidan och bara vara där med min närvaro desto bättre. Man följer inget speciellt mönster eller rutin i Reconnective Healing utan arbetar intuitivt utifrån känslan. Händerna läggs inte på klienten. De hålls en bit ifrån kroppen, ibland ganska långt ifrån. Det blir kraftfullare med längre avstånd vilket också gör att distanshealing fungerar utmärkt.

Jag är utbildad av Eric Pearl och hans team. Jag blev certifierad våren 2009. Mer information om Eric Pearl och healingen kan man hitta på www.thereconnection.com. Jag rekommenderar också att läsa hans bästsäljande bok: Väck din inre Healer (The Reconnection, Heal Others, Heal Yourself).

En behandling kostar 600:-  / i min lokal eller på distans

healing_hander kopiera

The Reconnection

Jag ger även the Reconnection. Det är en behandling som görs efter en bestämd struktur och följer vissa mönster, linjer och punkter. Den återkopplar våra axiotonala linjer* med de stora rutnät (grid) som sträcker sig genom hela universum. Vi får en återskapad och stärkt koppling till oss själva och det universella medvetandet. Behandlingen hjälper dig att finna din livsväg, att förbättras och komma vidare i din utveckling. Allt sker inte på en gång utan det är en process som sätts i gång. The Reconnection görs bara en gång i livet. Den ges uppdelat på två sessioner med minst en och högst två nätter emellan.
Priset är satt av Eric Pearl, i Europa är det 333 Euro. Vibrationen i talet 333 har betydelse!

*) Axiotonala linjer. Vad jag förstår så är de axiotonala linjerna gjorda av ljus och ljud. De ligger troligen längs akupunktur meridianerna men sträcker sig dessutom utanför den fysiska kroppen.